SDF presenteert resultaten 2020

In het jaar van de pandemie zijn belangrijke initiatieven ten gunste van de gemeenschap en de werknemers gesteund:

  • Gratis serologische tests om de immunologische status van het bedrijfspersoneel in kaart te brengen

  • Aanwerving van ongeveer 300 werknemers wereldwijd, voor een totaal personeelsbestand van 4040 werknemers

 

  • 57 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe producten, onderzoek en ontwikkeling en nieuwe technologieën voor duurzame landbouw

Treviglio (BG), 12 mei 2021

Op 22 april 2021 heeft de Raad van Commissarissen van SDF, een Italiaanse multinational met hoofdzetel in Treviglio (BG) en één van 's werelds grootste producenten van tractoren, landbouwoogstmachines en dieselmotoren, de geconsolideerde resultaten voor het boekjaar 2020 goedgekeurd.

Economische en financiële resultaten

Het bedrijf heeft 2020 afgesloten met een omzet van 1146 miljoen euro, een daling van 10% ten opzichte van 2019, en een EBITDA van 109 miljoen euro of 9,5%, het beste resultaat in de geschiedenis van SDF en een stijging ten opzichte van de 8,7% die in 2019 werd geregistreerd. De voortreffelijke resultaten hebben een handhaving van het investeringsplan op middellange en lange termijn mogelijk gemaakt.

De geringe daling van de inkomsten is voornamelijk te wijten aan de sluiting van het hoofdkantoor van Treviglio, die met ingang van 24 februari met meer dan twee maanden gesloten is geweest, vooruitlopend op de nationale lockdown van 9 maart 2020. Hierdoor konden de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen en de productiestations en logistieke stromen volledig opnieuw worden ontworpen, in overeenstemming met de procedures die reeds in de Chinese fabrieken van de onderneming waren ingevoerd. Deze beslissing heeft het mogelijk gemaakt de verspreiding van de Covid-19-pandemie onder de productielijnen aanzienlijk te beperken.

De winstgevendheid bedroeg 39,3 miljoen euro, wat gelijk is aan 3,4% en grotendeels overeenstemt met het percentage voor 2019 (3,5%). De netto financiële positie werd afgesloten met een schuld van 176 miljoen euro, een daling van 110 miljoen euro (-38%) ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze cijfers bevestigen ook voor 2020 de beste rating parameters voor financiële soliditeit.


Nieuwe aanwervingen

In Italië heeft SDF zich ook dit jaar weer bij de top van de ondernemingen in het land geplaatst qua toegekende waarde. In het algemeen is de rentabiliteitsindex in de afgelopen 10 jaar met 50% gestegen tot 805 euro.

Daarnaast heeft de onderneming meer dan 230 nieuwe werknemers in dienst genomen in de fabriek van Treviglio, waaronder bedienden en arbeiders, door directe indienstnemingen, projectsamenwerkingen en leasingcontracten voor personeel op middellange en lange termijn, voor een totaal van 1375 werknemers in Italië.

Innovatie en Smart Farming

Als motor van de digitale transformatie in de landbouw lanceerde SDF in 2020 drie nieuwe Smart Farming-oplossingen die de productiviteit maximaliseren en de milieu-impact op het veld minimaliseren: SDF Fleet Management voor het beheer van de vloot landbouwmachines, SDF Farm Management voor het beheer van het landbouwbedrijf in zijn dagelijkse operationele activiteiten, en SDF Field Management van IBF Servizi om de opbrengsten van landbouwgrond te maximaliseren.

De nieuwe diensten worden geleverd dankzij cloud-gebaseerd gegevensbeheer via het SDF Data Platform, het digitale platform dat kunstmatige intelligentie benut om alle fasen van de landbouwproductie te optimaliseren, door het verzamelen, analyseren en verwerken van gegevens van aangesloten landbouwmachines.

Een virtuoos voorbeeld van nieuwe technologieën is de nieuwe serie 8280 TTV-trekkers onder het merk DEUTZ-FAHR, die in september 2020 is gelanceerd en die in het hoge vermogenssegment het Duitse merk completeert en met #AlwaysOnTractor de combinatie van product en service samenvat.

Dit streven naar innovatie werd ondersteund door investeringen in onderzoek en ontwikkeling en nieuwe producten, die in 2020 5% van de inkomsten bedroegen ter waarde van 57 miljoen euro.

De pandemie leidde tot een doorslaggevende versnelling van de digitalisering van de interne en externe processen van het bedrijf, in lijn met de doelstellingen van het strategisch plan tot 2025. De lancering van de nieuwe e-commercesite "SDF Store", voor de onafhankelijke en vereenvoudigde aankoop van originele reserveonderdelen, ontworpen om beter in te spelen op de behoeften van landbouwers, die steeds meer geneigd zijn tot een digitale aanpak en op zoek zijn naar geavanceerde oplossingen om het onderhoud en de levenscyclus van hun machines te actualiseren.

SDF heeft ook zijn O&O-team uitgebreid met nieuwe professionals zoals gegevensanalisten, AI-deskundigen en deskundigen op het gebied van geavanceerde digitale systemen. De bedoeling is projecten te ontwikkelen voor duurzame landbouw, door voertuigen te ontwikkelen die met een digitaal ecosysteem interageren om het gebruik van grondstoffen in alle fasen van de teelt tot een minimum te beperken en de productieopbrengst te maximaliseren.

Markten

Europa is de referentiemarkt voor SDF en de belangrijkste internationale marktspelers in de sector, met een daling van het wagenpark met ongeveer 3,5%. In dit scenario heeft SDF haar marktaandeel met bijna 1 procentpunt verbeterd tot 10,7%.

Zeer positieve signalen uit China, een land waar SDF, na een aanvankelijke terugval als gevolg van de pandemie, sterker is gegroeid dan het marktgemiddelde.

Bemoedigend is ook de omvang van de tractormarkt in Turkije, die in 2020 met 50.000 eenheden werd afgesloten, met een stijging van het verkoopvolume door SDF Turkije met 40%, en de verwezenlijking van een recordniveau van de export naar Europa.

Ook voor SDF India was 2020 een goed jaar, waarin de productpositie op de markt werd verzekerd dankzij uitstekende verkoopprestaties en het behalen van de prestigieuze Farm Power Award voor het nieuwe model Agromaxx 4050E 4E, dat werd erkend als de beste trekker van het jaar in India in de categorie 41-50 pk.

Stichting SAME

De SAME Stichting  is in 2017 opgericht als een bedrijfsstichting om de filantropische inzet van SDF op een gestructureerde manier te consolideren.

De stichting heeft in 2020 vooral bijdragen geleverd ter ondersteuning van de volgende initiatieven:

  • 800.000 euro, samen met SDF, aan het San Raffaele-ziekenhuis voor onderzoek naar Covid-19
  • 150.000 euro voor organisaties die bijstand verlenen aan de meest behoeftige categorieën, waaronder de vereniging Comunità Nuova van Don Gino Rigoldi
  • 144.000 euro voor projecten in Afrika, hoofdzakelijk voor de vakschool van het bisdom Same en het ziekenhuis Zenneti in Tanzania

Persdienst van SDF

 

Barabino & Partners                                                 

Giovanni Scognamiglio
g.scognamiglio@barabino.it;
340.316.19.42

Letizia Castiello
l.castiello@barabino.it;
348.623.76.66

SDF

SDF is een Italiaanse multinational met hoofdzetel in Treviglio (BG) en één van 's werelds grootste producenten van tractoren, landbouwoogstmachines en dieselmotoren. De onderneming verdeelt haar producten onder de merknamen SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Tractors, Hürlimann en Grégoire. Het gamma tractoren bestrijkt een vermogensbereik van 25 tot 336 pk en het gamma oogstmachines reikt tot 395 pk. In bijna een eeuw geschiedenis is de onderneming altijd voortrekker geweest van de mechanisatie in de landbouwsector, pionier van een succesvolle internationalisering en drijfveer van de digitale transformatie van de landbouw, en produceert ze nu ‘intelligente tractoren’ om de operationele efficiëntie en productiviteit te verhogen in het kader van Precisielandbouw 4.0. SDF heeft 8 productievestigingen, 12 commerciële dochterondernemingen, 2 joint ventures, 155 importeurs en meer dan 3.100 dealers, die wereldwijd meer dan 4000 mensen in dienst hebben. In 2020 boekte het bedrijf een omzet van 1146 miljoen euro en een EBITDA van 9,5%. www.sdfgroup.com