Data Management

Data Management

OD ZLECENIA DO FAKTURY W ZAUTOMATYZOWANYM PROCESIE.

 SDF Data management

SDF oferuje spersonalizowane rozwiązania zarządzania danymi dla rolników i usługodawców. Praca z plikami w standardowych formatach jest tu bardzo ważna. Twoja olbrzymia korzyść: wymiana danych pomiędzy zlecającym i wykonującym usługę staje się bardzo prosta. Pracujemy wyłącznie ze znormalizowanymi formatami plików typu open, zapewniającymi bezpieczną wymianę danych. Ponieważ pracujemy ze standardem ISO-XML, zapewniamy kompatybilność z innymi producentami, który również pracują w tym standardzie. Zapewnia to możliwość transferu danych pomiędzy maszyną i biurem, jak również między samymi maszynami. Ty jako klient, możesz zdecydować które oprogramowanie najlepiej pasuje do Twojego biznesu.

Wymiana danych w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem staje się bardzo prosta, transferowane mogą być np.:

  • Dane podstawowe gospodarstwa rolnego
  • Pliczniki danych (taskdata)
  • Granice pola
  • Linie prowadzenia
  • Mapy aplikacji środków

 agrirouter.

Agrirouter to uniwersalna platforma wymiany danych, dzięki której rolnicy i usługodawcy mogą wymieniać dane pomiędzy maszynami i aplikacjami oprogramowania maszyn wielu producentów. Agrirouter wyłącznie przesyła dane, lecz nigdy ich nie przechowuje. Agrirouter upraszcza wymianę danych, a co za tym idzie - procesy robocze, ogranicza pracę biurową i zwiększa rentowność, pozostawiając tym samym więcej czasu na inne sprawy. Przykładem jest fakt, że platforma wymiany danych rozwiązuje zasadniczy problem cyfryzacji rolnictwa: pozwala rolnikom i usługodawcom wymieniać dane pomiędzy aplikacjami maszyny a aplikacjami oprogramowania rolniczego od różnych producentów. Każdy użytkownik może utworzyć swój własny, bezpłatny, osobisty agrirouter i indywidualnie go skonfigurować. Trasy, którymi są transportowane dane są definiowane wyłącznie przez użytkownika. Istniejące maszyny można doposażyć wymaganymi komponentami SDF i podłączyć do agriroutera.

Za pomocą konta agriroutera możesz podłączyć swoje maszyny do wszystkich aplikacji od partnerów platformy. Listę partnerów oraz informacje dodatkowe można znaleźć na stronie www.my-agrirouter.com.

 


SDF 1910 Digital CFS 1920x1080px 1 ISOXML neu
Planowanie, dokumentacja i ocena prowadzonych prac możliwe dzięki wielu plikom rekordów, skatalogowanym w standardzie ISO-XML.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 agrirouter Graphics RGB EN RZ

 

SDF 1910 Digital CFS EN 1920x1080px SETUP ECO