Odliczanie do otwarcia 1470 Liczba dni

Najważniejsze fakty

Fakty

 • Nakłady inwestycyjne:
  • 90 mln euro
 • Liczba modeli:
  • 16
 • Dzienne moce produkcyjne:
  • 40 ciągników
 • Powierzchnia nowego zakładu:
  • około 150 000 m2
 • Całkowity obszar zajmowany przez fabrykę w Lauingen:
  • 345 000 m2
 • Powierzchnia zabudowy:
  • 133 000 m2

Oś czasu

 • 2014
  • Wykopy fundamentowe i rozpoczęcie prac
 • 2015
  • Początek prac budowlanych przy obiektach montażowych i logistycznych
  • Wykonanie instalacji technologicznych w obiektach montażowych i logistycznych
  • Rozpoczęcie prac budowlanych lakierni
  • Wykonanie instalacji technologicznych w lakierni
 • 2016
  • Testy lakierni
  • Szkolenia pracowników linii montażowej
  • Szkolenie pracowników terminala logistycznego
  • Rozpoczęcie produkcji
 • 2017

KAMERA ONLINE

GALERIA FILMÓW

 • Zakładu produkcyjnego
 • Wypowiedzi Rolnikóv
 • Wypowiedzi przedstawicieli handlowych
 • Wizja
 • Rozpoczęcie prac ziemnych