Data Management

Data Management

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD, VAN ORDERVERWERKING TOT FACTURERING.

 SDF Data management

SDF biedt oplossingen op maat voor gegevensbeheer voor landbouwers en loonwerkbedrijven. Het werken met standaardbestandsformaten is hierbij van bijzonder belang. Uw voordeel is dat u zeer eenvoudig data kunt uitwisselen met verschillende partijen. Wij werken uitsluitend met open en gestandaardiseerde bestandsformaten, die een veilige gegevensuitwisseling waarborgen. Met het ISO-XML-formaat creëren wij compatibiliteit met andere fabrikanten die ook met deze standaard werken. Dit waarborgt overdracht tussen machine en kantoor en tussen individuele machines. U als klant kunt zelf bepalen welk softwareproduct het beste bij uw bedrijf past.

Gegegevens uitwisselen in combinatie met de bijbehorende software (bijv. veldrecordbestanden) wordt zeer eenvoudig, bijv::

  • Bedrijfsgegevens
  • Bewerkingsgegevens (taskdata)
  • Perceelsgrenzen
  • Spoorlijnen
  • Taakkaarten

 agrirouter.

Agrirouter is een universeel platform voor gegevensuitwisseling dat landbouwers en loonwerkbedrijven in staat stelt om gegevens uit te wisselen tussen machines en agrarische softwaretoepassingen van een groot aantal fabrikanten. Agrirouter draagt alleen gegevens over, maar slaat deze nooit op. Agrirouter vereenvoudigt de gegevensuitwisseling en daarmee de werkprocessen wat resulteert in adminstratieve handelingen waardoor er meer tijd overblijft voor andere zaken. Agrirouter lost een veel voorkomend probleem op: Het stelt landbouwers en loonwerkbedrijven in staat om gegevens uit te wisselen tussen machines en agrarische softwaretoepassingen van verschillende fabrikanten. Elke gebruiker kan zijn eigen gratis persoonlijke Agrirouter-account aanmaken en individueel configureren. De routes waarop de gegevens worden getransporteerd, worden uitsluitend door de gebruiker in het instellingencentrum gedefinieerd. Bestaande machines kunnen achteraf worden uitgerust met de benodigde SDF-componenten om verbinding met de Agrirouter mogelijk te maken.

Met een Agrirouter-account kunt u uw machines met alle toepassingen van uw Agrirouter-partners verbinden. Een lijst van partners en aanvullende informatie is te vinden op www.my-agrirouter.com.

 


SDF 1910 Digital CFS 1920x1080px 1 ISOXML neu
Plan, documenteer en evalueer taken, mogelijk met veel gearchiveerde recordbestanden, dankzij de ISO-XML-standaard.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 agrirouter Grafiken RGB DE RZ

 

SDF 1910 Digital CFS 1920x1080px 3 Setup Eco System