DF-America-homepage.webp

קרסו מוטורס בע"מ

דויטץ ישראל

Deutz-Fahr_SERVICE_Man-Work_DSC05224_CMYK_preview.webp

דויטץ ישראל

קרסו מוטורס בע"מ

קרסו מוטורס בע"מ הינה יבואנית דויטץ - פאהר בישראל. לפרטים נוספים, אנא בקרו באתר החדש של דויטץ ישראל.

לביקור באתר

בקשה לפרטים ומידע נוסף.

לכל מידע נוסף בנוגע למוצרים, נקודות מכירה, אירועים או בקשה לכל מידע כללי, אנא מלא את הטופס הבא.

בהתאם לסעיף 13 של תקנה (EU) 2016/679 (GDPR), אנו מודיעים לך שהנתונים האישיים שלך, המסופקים על ידך באופן חופשי, יעובדו על ידי SAME DEUTZ-FAHR Italia SpA, מבקר הנתונים, למטרות הבלעדיות של (i ) לנהל את בקשת הקשר שלך ולספק לך את המידע המבוקש על ידך. בהסכמתך המפורשת, הנתונים שלך יעובדו על מנת (ii) לעקוב אחר בקשתך להירשם לניוזלטר האוטומטי שלנו המכיל מידע על המוצרים שלנו, החדשות האחרונות וחומר פרסומי ו/או פרסומי אחר (iii) לשלוח לך חומר פרסומי ושיווק מותאם אישית המבוסס על הטעם, תחומי העניין, הרכישות שלך. אנו מזכירים לך שתמיד תהיה לך האפשרות לבטל את הסכמתך לרישום זה על ידי לחיצה על הקישור המתאים בכל ניוזלטר או על ידי יצירת קשר עם מבקר הנתונים. מסירת הנתונים האישיים שלך היא בחינם, אולם אי מסירת הנתונים המסומנים ב-* תמנע מאיתנו להגיב לבקשתך. אם תחליט למסור לנו את הנתונים שלך, אנו מודיעים לך שהם יעובדו על ידי אנשים המורשים על ידי מבקר הנתונים ויישמרו למשך הזמן הדרוש לביצוע המטרות האישיות המצוינות, ובמקרה של הסכמה שניתנה למטרה כאמור בנקודה (ii), במשך כל התקופה שבה שירות הניוזלטר יהיה פעיל, בכל מקרה מבלי לפגוע בביטול ההסכמה או מימוש זכויות ההתנגדות וביטול הנתונים על ידך. בשום מקרה הנתונים שלך לא ייחשפו, אך אנו מודיעים לך שהם עלולים להיחשף לצדדים שלישיים המבצעים, בשם מבקר הנתונים, שירותים ספציפיים שמטרתם להבטיח את החתירה הנכונה של המטרות האמורות לעיל. לבסוף נזכיר כי על פי סעיפים 15 ואילך. של ה-GDPR, יש לך את הזכות לקבל אישור על קיומם או לא של נתונים הנוגעים לך, לקבל אינדיקציה על המקור ועל המטרות והשיטות של עיבוד, עדכון, תיקון, שילוב נתונים וכן מחיקת נתונים. מעובד בניגוד לחוק או אם קיימת אחת מהסיבות המפורטות בסעיף 17 של ה-GDPR. כדי לממש זכויות אלה, אתה יכול ליצור קשר עם מבקר הנתונים על ידי כתיבה אל SAME DEUTZ-FAHR Italia SpA, עם משרד רשום ב-Viale Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) - איטליה, או על ידי שליחת דוא"ל לכתובת הדוא"ל privacy@ sdfgroup.com. אם אתה סבור שעיבוד הנתונים שלך מנוגד לתקנון, תוכל להגיש תלונה לרשות הפיקוח.