Dane teleadresowe

Wybierz zapytanie

Wprowadź swoje dane

Informacje o prywatności

Na podstawie artykułu nr 13 włoskiej ustawy o ochronie danych osobowych nr 196/2003, SDF pragnie poinformować, że udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarazane elektronicznie przez koncern SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A, co umożliwi Państwu kontakt z koncernem i otrzymywanie najnowszych informacji na temat funkcjonowania koncernu.

Udostępnione dane osobowe mogą być także przekazywane stronom trzecim, firmom outsorcingowym upowaznionym przez koncern SAME DEUTZ-FAHR S.p.A do prowadzenia działań związanych z funkcjonowaniem koncernu. Jednocześnie informujemy, że udostępnione przez Pańtwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane osobom i instytucjom do tego nieupoważionym.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uwag i wniosków dotyczących zgromadzonych przez koncern SDF S.p.A danych, mogą Państwo, zgodnie z artykułem nr 7 włoskiej ustawy o ochronie danych osobowych, kontaktować się z centralą koncernu. Dane teleadresowe: SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A, Viale Cassani 15, 24047 Treviglio (BG), Italy.

Kontaktujesz się z

Przed wysłaniem zapytania wybierz dealera:
Telefon: fax